ساخت و ساز روی مریخ و ماه به کمک پرینترهای سه بعدی

ساخت و ساز در مریخ یکی از کارهایی است که تا همین اواخر یک آرزوی غیر ممکن به نظر می رسید ولی در حال تحقق است!

ساخت ساختمانی ۱۰ طبقه در یک شبانه روز توسط چینی ها!

ساخت ساختمان ۱۰ طبقه در مدت تقریبا ۲۴ ساعت توسط یک شرکت چینی به سوژه رسانه‌ها تبدیل شده است

پیشرفت های مهندسی عمران در سال 2025!

تکنولوژی همواره در حال پیشرفت است. در این مقاله برخی پیشرفتهای صنعت عمران برای سالهای آینده ارائه شده است.